arrow_drop_up arrow_drop_down
In de context van coaching en counseling en de psychologie is inzichtelijk of inzicht gericht op de problematiek van de coachee of klant/cliënt. Feitelijk betekent inzicht, het gezicht naar binnen, wijze van iets in te zien. Introspectie kan het ook genoemd worden. Veel draait om inzicht, wordt ook in verband gebracht met visie, bijvoorbeeld de zin: " Hij heeft een goed inzicht in de zaak". In de context van Ontwerp Je Leven, is inzicht één van de peilers van coaching. Zonder inzicht is een bewuste keuze maken onmogelijk. Inzicht staat in principe los van coaching.

Inzichtelijk of inzicht bij therapie

Inzicht is een belangrijk woord bij therapie. Inzichtelijk is raakt meer de structuur van van het probleem. Het rangschikken van soorten blokkades, problemen waar mensen tegen aan lopen.

Artikelen in Inzichtelijk of inzicht