arrow_drop_up arrow_drop_down
Onder creativiteit versta ik het vermogen om nieuwe combinaties te vormen van informatie, materie, die vooraf nog niet bestonden of in een andere hoedanigheid er toe deden.
Hoe kan je je creativiteit verhogen? Hoe kan je op een creatieve manier geld verdienen? Wat moet je er voor doen?
Wat gebeurd er bij creativiteit? Over al deze vragen lees ik regelmatig artikelen over en de bedoeling is om hierover artikelen te plaatsen.

Ik lees graag boeken die soms haaks op elkaar staan, dat bevorderd juist creativiteit. Deze boeken zijn juist mij het meeste waard, aangezien twee boeken die ogenschijnlijk een totaal andere kijk, bijvoorbeeld op coaching hebben juist dichter bij mijn eigen kern gebracht hebben. Het is juist niet het proces van analyseren die jouw rijker kan maken, maar juist het proces van synthese. Synthese is het omgekeerde van analyseren. Stukjes informatie bij elkaar brengen zodat er een nieuwe methode, denkrichting, schilderij ontstaat. Alle boeken over coaching vind je hier in de coaching bibliotheek. De boeken heb ik gedurende de jaren negentig tot nu gelezen. Je ziet een aantal boeken die twee paradoxale invalshoeken jou  juist creatiever kunnen maken.

Creativiteit met boeken

Voorbeelden van boeken om creativiteit op te wekken zijn:

Ik heb bijvoorbeeld veel over NLP gelezen: Tonny Robbins, Ben Tiggelaar en Karin de Galan en nog wat anderen. Onderling zijn er wel verschillen, maar grotendeels werken ze met het NLP model ( neuro linguïstisch programmeren)

Daarnaast heb ik me ook verdiept in de Gestalttherapie die dezelfde werkelijkheid uit een andere hoek weer gaat benaderen. Juist deze tegenstrijdigheden maken het juist waard om je eigen visie te ontwikkelen die niet lineair tot staat komt maar door lateraal ( creatieve manier) denken.