arrow_drop_up arrow_drop_down
Coaching is  een verzamelnaam voor wat er allemaal gebeurt tijdens een coachingsproces. Coaching komt meestal voor in  een-op-een relatie maar kan ook in een groep of team tot stand komen. Een goede intake gaat er meestal aan vooraf om daarna uit de vele een methode of een benadering te kiezen die precies afgestemd is op de vraag van cliënt en de situatie waarin hij of zij zich op dat moment bevindt. Een coachingsmethodes staan nooit op zichzelf, de hele context tussen coach en coachee doet mee, zoals een goede klik en non verbaal gedrag is essentieel om een succesvol coachingsgesprek te voeren. Een methode heeft iets van een protocol, een vaststaand proces, wat bij coaching nooit de doorslag mag geven. Het mag nooit instrumenteel zijn, het heeft juist iets intiem.

Sommige coaches noemen zich lifecoach, personal coach, confrontatie coach, prestatiecoach, loopbaan coach, sportcoach, spiritueel coach of  empathisch coach of counselor. Coaching is dus een container begrip geworden waarbij grenzen tussen hulpverlening en coaching naar mijn gevoel steeds meer vervagen.

Toch geloof ik dat coaching meer en meer een product is voor mensen die redelijk al in evenwicht zijn.  Mensen die al redelijk veel zelfkennis hebben gaan juist opzoek naar een coach om nog meer uit een bepaalde situatie te halen tot waar ze nu toe in staat zijn, of  juist een nieuwe richting in een leven wensen waarbij zij ondersteuning willen krijgen. Echte blokkades met een eventueel gebrek aan zelfreflectie zie je veel terug bij de hulpverlening. Coaching kan gewoon een les zijn in implementatie. Hoe pak je de dingen aan om een resultaat te behalen?

Via deze site wil ik coachingsmethodes behandelen die als tegenstrijdig worden ervaren. Ik vind het benadrukken van tegenstrijdigheden alleen maar goed om te doen. Zelf heb ik echt niet de wijsheid in pacht om de methodes af te kraken aangezien zij niet wetenschappelijk zijn gefundeerd, zoals een aantal NLP methoden. Wat werkt is essentieel en niet elke methode is voor een ieder weggelegd. Mijn motto is dan ook: "Hoe tegenstrijdiger, hoe dichter bij jouw waarheid."